MENU

2020年宁夏国家专项计划投档情况报告

20208   10   日,    宁夏  国家专项计划  投档。

我校北京校部在该省投档,理科:最低分   540   分,最高分   568    分;文科:最低分   575  分,最高分   575  分。

我校北京校部在该省招生计划   4  人,其中理科招生计划   3   人,文科招生计划   1   人。

华北电力大学招生办

                                                                                                2020810